Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.S o l e n   s y n s   o c h   s o l e n   s v ä v a r

A l l t   r ö r   s i g   s a k t a
g e n o m   f ä l t e n   s o m   s t å r   s t i l l a
n u e t   k o m m e r   n o g   a t t   b e s t å
u p p h ö r a n d e t   o c k s å   a t t   g ä l l a
s o r g f ä l l i g t   a l l t   v e r k l i g t   b r y t a s
d e t   b l i r   e n   o ä n d l i g   t i d

 

S t i l l h e t   o c h   h ö j d   o c h   v a n d r i n g
e n   g å n g   v a r   h i m l e n   v a t t e n
e n   g å n g   v a r   v a t t e n   j o r d
l u f t e n   e n s a m   o c h   d a g e n   s t i l l a

 

S o l e n   ä r   t y s t
t y s t   h j ä l p
m i g   a t t  
s v ä v a
i   h ä n d e r n a
t y s t

 

 

K r y p n a r v   o c h   ä n g s s y r a
b a c k g l i m   å k e r v i o l
h a r t s k ö r t l a r   s o r g   o c h   k v ä v e

 

 

S o m   e t t
s t r å
b l a d   u r  
g r e n e n
s u s   u r
g r e n e n
o r d e t  
s u s   o c h  
h j ä l p  
u r   h j ä r n a n

 

 

C i r k e l n   ä r   s o l e n
s o l e n   ä r   c i r k e l –
b i l d e n
f ö r   d e n   o h y g g l i g a
p e n d e l r ö r e l s e n
r ö r e l s e n   v i n d e n
v i n d e n   s l i c k a r   s o l e n
v i n d e n   ä r  
v i r v e l n
i   s o l e n   p a n n a n

 

 

S k a   j a g   p l o c k a  
e n   b l o m m a   s o m   n ä s t a n   ä r   d ö d
k l a c k   d e t   t i l l   i   ö g o n e n
u n d v i k   a t t   s e   p å   d e n

 

 

V i n k e l   t y s t n a d   s k u g g a   r u m
t r å d   t u n n a   f i b e r   s o m   s t i f t a r
l å n g t   l å n g t   t i l l b a k a   i   t i d e n

 

 

D e n   s i s t a  
f j ä r i l e n  
p å  
j o r d e n
k o p p e n s  
v e r k n i n g a r  
i   h a n d e n
d e t   k i n e s i s k a  
f a t e t  
s j ä l v r ö t t
u n d e r  
m å n g a  
r i n g a r   o c h  
f ä l t

 

 

K r u s t å t e l   i n g e n t i n g
m å n g a   f r ä m m a n d e   a r t e r   s v i n g e l
d u   b e h ö v e r   i n t e   f i n n a s

 

 

L y s   e g e n   u p p f ö r   v ä g e n
l y s   l y s   o c h   t ä n k   o c h   g å
f r u s e n   o c h   f ö r n i m m a   g l ä d j e n

 

 

N ä t v i d e                  
k l i b b a l
o c h   p o r s
k r u s s k r ä p p a
b l o d r o t
o c h   n a t e
k ä r i n g t a n d
o c h
s ö t v e d e l

 

 

S å   k a n   o c k s å   v å r e n   b ö r j a
s t e n a r   k o l   o c h   a l   i   r i n g
n e r v e r   k r y p s v a r t   n u p n a   g r e n a r
s j u n g e r  s j u n g e r   t y s t   i   r i n g
e n e n   h ä r l i g   g r ö n   o c h   s ä k e r
v e t   a t t   l ä n g t a   b o r t   i   d a g a r
s å   k a n   o c k s å   v å r e n   b ö r j a

 

 

O m k l a r a   s k u g g a   k o m
h i m l e n   m ö t e r   e n   v ä n
o c h   g l ä d j e

 

Ann Jäderlund är poet och dramatiker, född och bosatt i Stockholm. Hon debuterade 1985 med Vimpelstaden. Den senaste boken Djupa kärlek ingen utkom 2016. Dikterna ovan är från arbetet med en ny bok.
Text Ann Jäderlund
Bild Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.


Kulturens KRITIK

Familj under avkulakiseringen

Gulag – Ett logistiskt debacle

BOK | Sofie Niemi finner Guzel Jachinas roman något motsägelsefull, men beundrar samtidigt ambitionen att göra upp med sovjetarvet.

Av: Sofie Niemi
Kulturens kritik | 31 mars, 2020

Anna Smedberg Bondesson. Foto: Jan Nordén

Anna i världen är också världen i Anna

BOK | Ivo Holmqvist har läst ”Anna själv” av Anna Smedberg Bondesson.

Av: Ivo Holmqvist
Kulturens kritik | 31 mars, 2020

Detalj från omslag

I spåren av den litauiska förintelsen

BOK | En skrämmande redovisning om hur man tog livet av judiska män, kvinnor och barn.

Av: Thomas Wihlman
Kulturens kritik | 27 januari, 2020

Detalj ur omslag

Tidlösa fragment som berättar om en sårbarhet inför livets f…

BOK | Anneliese Fältström har läst Drömmarnas väg.

Av: Anneliese Fältström
Kulturens kritik | 03 januari, 2020

D.H.Lawrence, Boccaccio Story

Fallosdyrkan i neoromantikens spår och den kvinnliga lustens…

Elena Dahl granskar (vrång)bilderna av kvinnlig sexualitet och orgasm via Freud, D. H. Lawrence och Elizabeth Gilbert.

Av: Elena Dahl
Kulturens kritik | 27 december, 2019

Gunilla Thorgren. Foto: Göran Segeholm

Sexualiteten som något tillåtet

BOK | Julia Hariz läser en biografi om Ottar, som la grunden till lagen om obligatorisk sexualundervisning i skolan, rätten till fri abort och en lagstiftning som jämställer homosexuell kärlek med heterosexuell.

Av: Julia Hariz
Kulturens kritik | 21 december, 2019

Mer kritik

Kulturens lyrik

Skrot Fotograf: Karl Andersson

Ellipser

Månadens lyrik, Sebastian Andersson debuterar med det korta diktverket Ellipser. Verket har tidigare visats i annan form på Galleri Inkognito i Umeå.

Av: Sebastian Andersson
Kulturens lyrik | 21 december, 2019

voieferréehorizonvisuelcarton. Foto: Timothy Perkins

Månadens lyrik | 2019:07

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Marie Silkeberg.

Av: Marie Silkeberg
Kulturens lyrik | 01 juli, 2019

Odilon Redon, Fallen angel looking at cloud. Detalj.

Månadens lyrik | 2019:06

Tidningen Kulturen presenterar stolt månadens poet, Ann Jäderlund.

Av: Ann Jäderlund
Kulturens lyrik | 03 juni, 2019

Mer lyrik

Kulturens prosa

Foto: Myriam Zilles

Konkav och konvex

Tidningen Kulturen presenterar stolt september månads prosa.

Av: Per Teofilusson
Kulturens prosa | 27 september, 2019

Mer prosa
close

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Få de senaste artiklarna direkt i din brevlåda - helt kostnadsfritt.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration - enklast klickar du bara på länken du hittar i varje nyhetsbrev.